υπέρ

Ενεργοποιημένη αλουμίνα

  • Ενεργοποιημένη αλουμίνα

    Προσφέρουμε πλήρεις σειριακούς τύπους αλουμίνας για να ικανοποιήσουμε την εφαρμογή σας σε κανονικό αέριο και ξήρανση, επεξεργασία PSA.Καταλύτες αλουμίνας ως προσροφητές για καθαρισμό παραγωγής πολυμερών (PE), αφαίρεση CS2, COS και H2S, αφαίρεση HCl από αέρια, αφαίρεση HCl από υγρά υδρογονανθράκων, Ξήρανση, Καθαρισμός (Multibed).