υπέρ

Reforming Catalysts

  • Reforming Catalysts

    Προσφέρουμε πλήρεις σειριακούς καταλύτες για καταλυτική επεξεργασία συνεχούς αναμόρφωσης (CCR) και καταλυτική επεξεργασία αναμόρφωσης ημι-αναγέννησης (CRU) για τις προαιρετικές σας εφαρμογές για τη λήψη προϊόντων-στόχων βενζίνης και BTX.