υπέρ

Άλλοι Καταλύτες

  • Άλλοι Καταλύτες

    Προσφέρουμε επίσης σειριακούς και ομαδικούς καταλύτες που χρησιμοποιούνται στη χημική επεξεργασία πετροχημικών και φυσικού αερίου, όπως καταλύτες και προσροφητές σε μονάδα συνθετικής αμμωνίας, μονάδα παραγωγής υδρογόνου, καταλύτη υδρογόνωσης ακετυλενίου στην επεξεργασία πολυαιθυλενίου, καταλύτη αφυδρογόνωσης προπανίου και ούτω καθεξής.