υπέρ

Μοριακό κόσκινο άνθρακα (CMS)

  • Μοριακό κόσκινο άνθρακα (CMS)

    Τα σειριακά μας μοριακά κόσκινα άνθρακα μπορούν να ικανοποιήσουν όλη την επεξεργασία αζώτου PSA για άζωτο κανονικής καθαρότητας (99,5%), άζωτο υψηλής καθαρότητας (99,9%) και άζωτο εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας (99,99%).Επίσης, το CMS μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό φυσικού αερίου και αερίου άνθρακα.