υπέρ

Μοριακά κόσκινα

  • Μοριακά κόσκινα

    Τα μοριακά μας κόσκινα μπορούν να ικανοποιήσουν τις εφαρμογές σας για κρυογονικές μονάδες διαχωρισμού αέρα (ASU) που είναι κατασκευασμένες για να παρέχουν άζωτο ή οξυγόνο και συχνά συν-παράγουν αργό, αφυδάτωση και γλυκαντικό φυσικό αέριο, καθαρισμό υδρογόνου στην επεξεργασία PSA