υπέρ

Καταλύτες Υδροεπεξεργασίας

  • Καταλύτες Υδροεπεξεργασίας

    Για διαφορετικά αποστάγματα, οι σειριακές μας καταλύτες υδροεπεξεργασίας μπορούν να ικανοποιήσουν τις εφαρμογές σας στην επεξεργασία εξευγενισμού όπως HDS για νάφθα, HDS και HDN για νάφθα, HDS και HDN για VGO και ντίζελ, HDS και HDN για βενζίνη FCC, HDS για VGO και ULSD