υπέρ

Ενεργός άνθρακας

  • Ενεργός άνθρακας

    Οι ενεργοί άνθρακές μας χρησιμοποιούνται κυρίως για την επεξεργασία υδρογόνου PSA για την αφαίρεση των ενώσεων C1/C2/C3/C4/C5 στο απόθεμα τροφοδοσίας, την αφαίρεση υδραργύρου στον καθαρισμό φυσικού αερίου.